Disclaimer

Algemeen
Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van deze website, aanvaardt Keep-on-Running! B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de opgenomen informatie. Er kunnen evenmin rechten worden ontleend aan de vermelde informatie. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Ondanks de uiterste zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website is besteed, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of onjuist is. De uitgever sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Fotocredits
De uitgever streeft er in overleg met de organisaties te allen tijde naar de fotorechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.